PESERTA LOKAKARYA PEMBANGUNAN HUKUM ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI

 

NO.

1

Nama

2

Dari Wilayah

3

Keterangan

4

1.

Prof. H. A. Hasymi

Banda Aceh

 

2.

Prof. H. Ismuha, SH

Banda Aceh

 

3.

Prof. K. H. Ibrahim Husein, MA

Banda Aceh

 

4.

Zainal Abidin Abubakar, SH

Banda Aceh

PTA Banda Aceh

5.

H. M. Yoesoef Syoe'yb

Medan

 

6.

H. N. D. Pane

Medan

 

7.

Drs. H. A. Djalil Muhammad

Medan

 

8.

H. Fu'ad Sayid

Medan

 

9.

Saleh Rasyid, SH

Medan

PTA Medan

10.

Prof. DR. H. Amir Syarifuddin

Padang

 

11.

H. Djalaluddin

Padang

 

12.

Drs. Zaenal Arifin Syam

Padang

PTA Pekanbaru

13.

Drs. Mahfudz Arhasy

Padang

PTA Padang

14.

Drs. H. M. Syu'yb Ushul

Palembang

 

15.

K. H. M. Dani Mahmud

Palembang

 

16.

H. Rasyid Thalib

Palembang

 

17.

Drs. Baharuddin

Palembang

 

18.

K. H. Badri Sanusi

Bandung

Sukabumi

19.

K. H. Abdullah Yasin

Bandung

Majalengka

20.

K. H. Totoh Abdul Fatah

Bandung

 

21.

K. H. Salmon

Bandung

 

22.

Prof. DR. H. Rahmat Djatnika

Bandung

 

23.

K. H. Rusyad Nurdin

Bandung

 

24.

Drs. Ahim Ibrahim

Bandung

 

25.

Dra. Hj. Tuty Alawiyah

Jakarta

 

26.

K. H. Ahmad Syaichu

Jakarta

 

27.

DR. Satria Effendi MZ

Jakarta

 

28.

DR. Peunoh Daly

Jakarta

 

29.

K. H. Thohir Rahili

Jakarta

 

30.

Drs. H. Taufiq, SH

Surabaya

PTA Surabaya

31.

K. H. Ali Maksum

Semarang

Yogyakarta

32.

K. H. Ali Darokah

Semarang

 

33.

K. H. Djamaluddin

Semarang

 

34.

K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA

Semarang

Yogyakarta

35.

Drs. Syamsuhadi

Semarang

PTA Semarang

36.

K. H. Sahlan Rosyidi

Semarang

Surakarta

37.

K. H. Abdul Halim Muhammad, SH

Surabaya

 

38.

K. H. Misbach

Surabaya

 

39.

K. H. Aziz Masyhuri

Surabaya

 

40.

K. H. Najih Ahyad

Surabaya

 

41.

Ny. Abidah Mahfudz

Surabaya

 

42.

K. H. Abdul Fatah

Surabaya

Lamongan

43.

K. H. Imran Hamzah

Surabaya

 

44.

Drs. H. M. Toyib Mangkupranoto

Surabaya

PTA Surabaya

45.

K. H. Abdul Kadir Abraham

U. Pandang

Ketua MUI Sulut

46.

Prof. Dra. Andi Rosydiana

U. Pandang

 

47.

K. H. Abdul Mu'in Yusuf

U. Pandang

 

48.

Drs. H. M. Ersyad, SH

U. Pandang

PTA U. Pandang

49.

Drs. Abidin Ali

U. Pandang

PTA Jayapura

50.

Drs. Zulkifli Rahman

U. Pandang

PTA Manado

51.

Drs. Muhammad Hasan

U. Pandang

PTA Ambon

52.

Tgh. Zainuddin Abdul Majid

Mataram

 

53.

Tgh. Abdurrahman Idris

Mataram

 

54.

H. Amin Isma'il

Mataram

Bima

55.

H. Ahmad Usman

Mataram

 

56.

Drs. Djazuli Asyfawi, SH

Mataram

PTA Mataram

57.

K. H. Badaruddin

Banjarmasin

 

58.

K. H. Mukri Gawith, MA

Banjarmasin

 

59.

Drs. K. H. Aswadi Syukur, Lc

Banjarmasin

 

60.

K. H. Gusti Abdul Mu'is

Banjarmasin

 

61.

Drs. Sofyan Anang Muchtar

Banjarmasin

 

62.

Drs. Abdul Hakim

Banjarmasin

PTA Pontianak

63.

Drs. H. Rusydi Sabri

Banjarmasin

PTA Palangkaraya

64.

Drs. H. Muhaimin, SH

Banjarmasin

PTA Banjarmasin

65.

K. H. Mujtaba Ismail, MA

Banjarmasin

PTA Samarinda

66.

K. H. Abdul Hamid Sulaiman

Riau

Ketua MUI

67.

DR. H. M. Chatib Quzwaini

Jambi

Ketua MUI

68.

H. Aminuddin Anas

Bengkulu

Ketua MUI

69.

K. H. Mansur Tamin

Lampung

Ketua MUI

70.

K. H. Mursyidi

Jakarta

Ketua MUI

71.

K. H. M. Djuwaini

Yogyakarta

Ketua MUI

72.

H. Abdul Ramli Mahmud

Pontianak

Ketua MUI

73.

K. H. Anang Masykur Thayib

Palangkaraya

Ketua MUI

74.

K. H. Saberanity

Samarinda

Ketua MUI

75.

H. S. Habib Adnan

Bali

Ketua MUI

76.

H. O. S Badjideh

Kupang

Ketua MUI

77.

H. Salman Musalam Sagram

Dili

Ketua MUI

78.

H. M. Kasim Soulisa

Ambon

Ketua MUI

79.

H. Latundra YS

Irian Jaya

Ketua MUI

80.

Rustam Arsyad

Sulteng

Ketua MUI

81.

Drs. H. Lawalle

Sultra

Ketua MUI

82.

K. H. Ahmad Siddiq

Surabaya

Undangan Khusus

83.

K. H. A. R. Fachruddin

Yogyakarta

Undangan Khusus

84.

K. H. Hasan Basri

Jakarta

Undangan Khusus

85.

Prof. Sayuti Thalib, SH

Jakarta

Undangan Khusus

86.

DR Quraisy Shihab

Jakarta

Undangan Khusus

87.

DR. Nurcholis Majid

Jakarta

Undangan Khusus

88.

K. H. Abdurrahman Wahid

Jakarta

Undangan Khusus

89.

Prof. M. Daud Ali, SH

Jakarta

Undangan Khusus

90.

Prof. H. Anwar Musaddad

Bandung

Undangan Khusus

91.

K. H. Thohir Wijaya

Jakarta

Undangan Khusus

92.

K. H. Ali Yafie

Jakarta

Undangan Khusus

93.

K. H. Sahal Mahfudz

Semarang

Undangan Khusus

94.

K. H. Aminuddin Aziz

Jakarta

Undangan Khusus

95.

Prof. H. Busthanul Arifin, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

96.

H. R. Djoko Sugianto, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

97.

Prof. H. Zaini Dahlan, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

98.

H. Masrani Basran, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

99.

H. Muchtar Zarkasyi, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

100.

Drs. H. Marfuddin Kosasih, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

101.

Abdaniar Alex Marbun

Jakarta

Tim Kompilasi

102.

Drs. Kadi Sastrowirjono

Jakarta

Tim Kompilasi

103.

Prof. H. Ibrahim Hosen, LML

Jakarta

Tim Kompilasi

104.

Prof. H. Md. Kholid, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

105.

H. A. Wasit Aulawi, MA

Jakarta

Tim Kompilasi

106.

M. Yahya Harahap, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

107.

DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

108.

H. Amiroeddin Noer, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

109.

Drs. H. Muhaimin Nur, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

110.

Ny. Nawangsih Soetardi, SH

Jakarta

Tim Kompilasi

111.

K. H. Syamsuri Badawi

Jakarta

Undangan Khusus

112.

Drs. H. A. Munir SA.

Jakarta

Undangan Khusus

113.

DR. Ny. Chuzaimah

Jakarta

Undangan Khusus

114.

Ny. Aisyah Aminy, SH

Jakarta

Undangan Khusus

115.

H. Iman Anis, SH

Jakarta

Undangan Khusus

116.

H. Bismar Siregar, SH

Jakarta

Undangan Khusus

117.

Drs. H. Zarkowi Soejoeti

Jakarta

Undangan Khusus

118.

Drs. Zarkasi Abdussalam

Jakarta

Undangan Khusus

119.

Wahab Afif, MA

Bandung

Undangan Khusus

120.

H. Amir Maksum

Jakarta

Undangan Khusus

121.

K. H. Syafi'i Al Hazamy

Jakarta

Undangan Khusus

122.

Teuku Muhammad Radhie, SH

Jakarta

Undangan Khusus

123.

Nurjanah

Semarang

Undangan Khusus

Quelle: Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta 1998/1999, S. 171-178.